ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

30.06.2017

Nauczyciele CKP zakończyli kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej prowadzony w ramach projektu "CKP kształci zawodowo - wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu" co pozwoli nam lepiej rozumiec potrzeby uczniów oraz podnieść poziom kształcenia. Wszystkim gratulujemy ukończenia kursu.Jak widać radość i energia jest wielka!
31.05.2017

W dniach 29.05 do 1.06 w bibliotece Centrum można obejrzeć  wystawę fotograficzną  pt. „Jarosław Dawniej i Dziś”. Na 60 fotografiach wykonanych współcześnie oraz reprodukcjach starych pocztówek i zdjęć można zobaczyć i porównać jak nasze miasto zmieniło się na przestrzeni  stu lat. Kuratorem wystawy jest Małgorzata Latocha , a autorem zdjęć Janusz Szatko. Zapraszamy na wystawę i do galerii

W dniach 2 do 3 czerwca 2017 roku odbędzie się na Roztoczu VIII edycja proekologicznej akcji "Tanaw Nasz Rzeka" im. Zdzisława Lwa.
Motto tegorocznej edycji brzmi "Las - schronienie przez wieki dla zwierząt i ludzi"
Młodzi uczestnicy przez dwa dni będą sprzątać szlaki turystyczne, poznawać przyrodę i zabytki oraz historię tych terenów.
Honorowy paronat nad akcją obejmuje Starosta Powiatu Jarosławskiego.
Więcej o akcji na http://tanew.net.pl/

12.04.2017

Na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego  przeprowadzone zostało szkolenie dla wykonawców z firm budowlanych naszego regionu w zakresie energooszczędnych technologii budownictwa za pomocą bloczków Ytong i Silka oraz dociepleń w systemie Multipor. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z firmy Xella Polska.  Więcej zdjęć w galeriiCKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w JarosławiuNazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Tytuł projektu: CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
Nr projektu: RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15
Okres realizacji projektu: od 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r.
Wartość projektu: 397 531,25 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 337 264,06 zł

Typ projektu: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów
i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Doskonalenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

Beneficjent: Powiat Jarosławski/Centrum Kształcenia Praktycznego
Opis i cel projektu:
Projekt przeznaczony dla 24 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu oraz 240 uczniów kształcących się w CKP. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w CKP
w Jarosławiu, w tym wzmocnienie bazy edukacyjnej, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, co w dalszym okresie czasu umożliwi łatwiejsze przechodzenie młodzieży z etapu edukacji do sfery zawodowej. Najważniejsze zadania w projekcie to:
• Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu Mechatronika i programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych.
• Szkolenia i kursy dla nauczycieli z zakresu związanego z nauczanym zawodem.
• Realizacja staży i praktyk dla uczniów CKP.
• Szkolenia i kursy dla uczniów.
• Doposażenie pracowni.
• Realizacja wycieczek do przedsiębiorców.
Pozostałe cele to zwiększenie szans uczniów na rynku pracy poprzez udział w szkoleniach i kursach, stażach i praktykach w zawodach deficytowych na rynku pracy (lokalnym i regionalnym).

Efekty realizacji projektu:
Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości kształcenia w CKP - placówki realizującej kształcenie zawodowe, co przyczyni się bezpośrednio do realizacji celu RPO WP 2014-2020, związanej
z podnoszeniem jakości edukacji zawodowej na Podkarpaciu. Najważniejszymi rezultatami projektu będą: nabycie kwalifikacji i kompetencji planowanych do wprowadzenia zawodów w placówce oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach nauczanych już zawodów, jak również doposażenie szkoły
w samochód do nauki jazdy.
• Dział: CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu


14.02.2017
Wielki sukces uczniów CKP i ZSBiO!

W finale ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia 2017” w Poznaniu pierwsze miejsce
w kwalifikacji B 18 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich zdobył Adam Flak z klasy MIII, Adama do sukcesu poprowadzili: nauczyciele zawodu w szkole - mgr inż. M. Lis i mgr inż. W. Bartnik
nauczyciel zawodu w CKP - mgr S. Grzebyk, M. Kubejko.

W tym samym turnieju w  Kwalifikacji B 09 wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych trzecie miejsce dobył Jakub Lepa z klasy H III, którego przygotowali  nauczyciele zawodu w szkole - mgr inż. J. Falkowska
i mgr inż. J. Gierczak, nauczyciel zawodu w CKP - M. Sroka, M. Balicki

To nie koniec sukcesów

Na II Podkarpackim Turnieju Budowlanym Monterów Systemów Suchej Zabudowy uczniowie Mateusz Zubrzycki z klasy WII
i Kamil Kondratko z klasy WIII zajęli drugie miejsce. Do turnieju przygotowali uczniów Pani Danuta Pyzik z ZSBiO,
oraz Pan Piotr Raróg z CKP.
Uczniom i opiekunom ogromnie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

23.11.2016
Jeszcze lepsze wyniki!

Jak informuje na swoich stronach BIP Powiatu Jarosławskiego w pierwszym kwartale 2016 roku OSK przy naszej placówce zanotował  wynik zdawalności egzaminu praktycznego na prawo jazdy 51,61%. To w tym okresie najlepszy wynik w Powiecie. Indywidualne wyniki naszych instruktorów to odpowiednio: 66,67,  58,33 oraz 47,37%.

18.11.2016
Pokaz nowoczesnej technologii w budownictwie

W dniu 18 listopada 2016 uczniowie wydziału budowlanego naszej placówki mieli okazję zapoznać  się z produktami  Ytong – Silka. Bloczki Ytong z autoklawizowanego betonu komórkowego przeznaczone są do wznoszenia ścian na zaprawie do cienkich spoin lub zwykłej. W czasie pokazu który miał formę warsztatów uczniowie mogli w praktyce sprawdzić jakie możliwości ma ta nowoczesna technologia. >>galeria
18.11.2016
Bardzo dobre dane dotyczące zdawalności egzaminów na prawo jazdy!

Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzi szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. B dla uczniów klas „samochodowych” ZSTiO w Jarosławiu. Jak dowiadujemy się na podstawie danych ze strony BIP Powiatu Jarosławskiego nasza placówka za II półrocze 2015r. zajmuje trzecie miejsce w Powiecie biorąc pod uwagę OSK które przygotowały co najmniej 10 kandydatów na kierowców, a wszyscy nasi nauczyciele zajmują miejsca w pierwszej dziesiątce zdawalności pod względem instruktorów. Gratulacje!


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego