ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

23.10.2017

Prezentacja produktów firmy TECH Sterowniki

W dniu dzisiejszym na terenie CKZiU uczniowie działu budowlanego za pomocą  prezentacji multimedialnej pod okiem pracowników firmy TECH mogli zapoznać się ze sterownikami do instalacji sanitarnych, ogrzewania podłogowego, kominków i kotłów gazowych. Mobilna prezentacja gości w różnych miejscach na terenie Polski.
Każda grupa urządzeń została zaprezentowana na tle przekroju budynku mieszkalnego, dzięki czemu można łatwiej wyobrazić sobie  ich rozkład w pomieszczeniu. w szkoleni brały udział klasy TE2, TE3,TE4.


26.09.2017

Podpisanie umowy patronackiej z GAZ - SYSTEM S.A.

W dniu 25 września 2017 roku w obecności mediów doszło do podpisania umowy patronackiej nad klasami realizującymi kształcenie w zawodzie technik gazownictwa na terenie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu a firmą  GAZ – SYSTEM S.A. odpowiedzialną za transport paliw gazowych siecią przesyłowa na terenie całego kraju.  GAZ – System jest spółką strategiczną dla Polskiej gospodarki i prowadzi największe w Polsce inwestycje  w obszarze energetyki gazowej m. in. Terminal ING Świnoujście oraz Baltic Pipe. Na mocy zawartego porozumienia GAZ – SYSTEM umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnej infrastruktury przesyłowej, możliwość odbycia szkoleń w tym laboratoryjnych, praktyk warsztatowych i staży, ponadto udzieli pomocy w doposażeniu pracowni zawodowych dla zawodu technik gazownictwa. W imieniu firmy GAZ- SYSTEM S.A. umowę podpisał p. Tomasz Stępień – Prezes Zarządu, w imieniu ZSBiO Dyrektor p. Marek Zawisza,  a ze strony CKZiU Dyrektor p. Tomasz Pudlak. W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział przedstawiciele Powiatu Jarosławskiego p. Józef Szkoła – Wicestarosta Jarosławski oraz p. Lucyna Paulo – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Ponadto obecni byli: pp. Krystian Liszka, Andrzej Mazur, Mirosław Kasprzyk, Wiesław Hołowacz, Katarzyna Noskowicz, Arkadiusz Wróbel i wicedyrektorzy, Marek Machnik, Joanna Gierczak, Katarzyna Kiper-Wacek. Po zakończeniu uroczystości goście zostali zaproszeni na mały poczęstunek przygotowany przez uczniów popularnego „Spożywczaka”.22.09.2017

Wakacyjne staże i praktyki naszych uczniów

Podczas minionych wakacji 35 uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego                w Jarosławiu  miało okazję uczestniczyć w stażach i praktykach zawodowych u pracodawców  w ramach projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr  i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020   w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie kształcący się w takich zawodach jak: eklektyk, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, murarz-tynkarz, monter zabudowy  i robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych i mechanik samochodowy, mogli podnieść swoje umiejętności zawodowe w profesjonalnych zakładach  budowlanych               i mechanicznych.
Realizacja płatnych staży i praktyk zawodowych była dla uczniów znakomitą okazją zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Działanie to znacząco wzmocniło współpracę szkoły z lokalnymi pracodawcami. Uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu mieli okazję zdobyć doświadczenia zawodowe  u lokalnych przedsiębiorców m.in. Usługi Remontowo Budowlane Jacek Kucab, FHU Maciej Bąk,  MAG-GUM, Usługi Hydrauliczne Marcin Sroka,  Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Cebulak, Auto-Watkem Sp.z o.o., Axtone S.A., Mechanik Pojazdów Samochodowych A.G.K.-Grzegorz Kosior, Usługi Remontowo-Budowlane Wiesław Sadoch, Stal-Systems S.A., FPHU Metalix, PGE Dystrybucja S.A. oddz. Jarosław, Schindler Polska Sp. z o. o.,  Lucjan Mazur Stacja Kontroli Pojazdów Obsługa i Naprawa, Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów „CAR-TEST-SKP” Paweł Chmura, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "Energobud" Leszek Sołtysiak, Zakładem Elektromechaniki Pojazdowej Paweł Siara i inne.
Uczniowie bardzo pochlebnie wypowiadali się o możliwości odbycia praktyk i staży w zakładach pracy. A oto kilka opinii naszych uczniów:
„Przez ten czas miałem  możliwość zdobycia cennego doświadczenia i sprawdzić swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. Nie ukrywam również, że stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu na staż to dodatkowy plusik”
„Dzięki udokumentowanemu przebiegowi realizacji stażu mam możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych np. CV”
„Poprzez odbycie praktyk zawodowych miałem możliwość pogłębienia i zdobycia nowej wiedzy, umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy”
„Poprzez odbycie praktyk zawodowych miałem możliwość pokazania się pracodawcy jako solidny, uczciwy, szybko uczący się przyszły pracownik”
Nad prawidłowym przebiegiem staży i praktyk zawodowych czuwała cały czas Dyrekcja CKP, kierownik oraz koordynator projektu, którzy odbyli wyrywkowe wizyty monitorujące. Wizyty wypadły bardzo dobrze, uczniowie byli  zadowoleni  z odbywanych  staży i praktyk zawodowych, a pracodawcy bardzo chwalili umiejętności naszych uczniów. Zobacz galerię30.06.2017

Nauczyciele CKP zakończyli kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej prowadzony w ramach projektu "CKP kształci zawodowo - wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu" co pozwoli nam lepiej rozumiec potrzeby uczniów oraz podnieść poziom kształcenia. Wszystkim gratulujemy ukończenia kursu.Jak widać radość i energia jest wielka!
31.05.2017

W dniach 29.05 do 1.06 w bibliotece Centrum można obejrzeć  wystawę fotograficzną  pt. „Jarosław Dawniej i Dziś”. Na 60 fotografiach wykonanych współcześnie oraz reprodukcjach starych pocztówek i zdjęć można zobaczyć i porównać jak nasze miasto zmieniło się na przestrzeni  stu lat. Kuratorem wystawy jest Małgorzata Latocha , a autorem zdjęć Janusz Szatko. Zapraszamy na wystawę i do galerii

W dniach 2 do 3 czerwca 2017 roku odbędzie się na Roztoczu VIII edycja proekologicznej akcji "Tanaw Nasz Rzeka" im. Zdzisława Lwa.
Motto tegorocznej edycji brzmi "Las - schronienie przez wieki dla zwierząt i ludzi"
Młodzi uczestnicy przez dwa dni będą sprzątać szlaki turystyczne, poznawać przyrodę i zabytki oraz historię tych terenów.
Honorowy paronat nad akcją obejmuje Starosta Powiatu Jarosławskiego.
Więcej o akcji na http://tanew.net.pl/

12.04.2017

Na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego  przeprowadzone zostało szkolenie dla wykonawców z firm budowlanych naszego regionu w zakresie energooszczędnych technologii budownictwa za pomocą bloczków Ytong i Silka oraz dociepleń w systemie Multipor. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z firmy Xella Polska.  Więcej zdjęć w galeriiCKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w JarosławiuNazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Tytuł projektu: CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
Nr projektu: RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15
Okres realizacji projektu: od 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r.
Wartość projektu: 397 531,25 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 337 264,06 zł

Typ projektu: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów
i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Doskonalenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

Beneficjent: Powiat Jarosławski/Centrum Kształcenia Praktycznego
Opis i cel projektu:
Projekt przeznaczony dla 24 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu oraz 240 uczniów kształcących się w CKP. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w CKP
w Jarosławiu, w tym wzmocnienie bazy edukacyjnej, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, co w dalszym okresie czasu umożliwi łatwiejsze przechodzenie młodzieży z etapu edukacji do sfery zawodowej. Najważniejsze zadania w projekcie to:
• Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu Mechatronika i programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych.
• Szkolenia i kursy dla nauczycieli z zakresu związanego z nauczanym zawodem.
• Realizacja staży i praktyk dla uczniów CKP.
• Szkolenia i kursy dla uczniów.
• Doposażenie pracowni.
• Realizacja wycieczek do przedsiębiorców.
Pozostałe cele to zwiększenie szans uczniów na rynku pracy poprzez udział w szkoleniach i kursach, stażach i praktykach w zawodach deficytowych na rynku pracy (lokalnym i regionalnym).

Efekty realizacji projektu:
Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości kształcenia w CKP - placówki realizującej kształcenie zawodowe, co przyczyni się bezpośrednio do realizacji celu RPO WP 2014-2020, związanej
z podnoszeniem jakości edukacji zawodowej na Podkarpaciu. Najważniejszymi rezultatami projektu będą: nabycie kwalifikacji i kompetencji planowanych do wprowadzenia zawodów w placówce oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach nauczanych już zawodów, jak również doposażenie szkoły
w samochód do nauki jazdy.
• Dział: CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu


14.02.2017
Wielki sukces uczniów CKP i ZSBiO!

W finale ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia 2017” w Poznaniu pierwsze miejsce
w kwalifikacji B 18 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich zdobył Adam Flak z klasy MIII, Adama do sukcesu poprowadzili: nauczyciele zawodu w szkole - mgr inż. M. Lis i mgr inż. W. Bartnik
nauczyciel zawodu w CKP - mgr S. Grzebyk, M. Kubejko.

W tym samym turnieju w  Kwalifikacji B 09 wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych trzecie miejsce dobył Jakub Lepa z klasy H III, którego przygotowali  nauczyciele zawodu w szkole - mgr inż. J. Falkowska
i mgr inż. J. Gierczak, nauczyciel zawodu w CKP - M. Sroka, M. Balicki

To nie koniec sukcesów

Na II Podkarpackim Turnieju Budowlanym Monterów Systemów Suchej Zabudowy uczniowie Mateusz Zubrzycki z klasy WII
i Kamil Kondratko z klasy WIII zajęli drugie miejsce. Do turnieju przygotowali uczniów Pani Danuta Pyzik z ZSBiO,
oraz Pan Piotr Raróg z CKP.
Uczniom i opiekunom ogromnie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

23.11.2016
Jeszcze lepsze wyniki!

Jak informuje na swoich stronach BIP Powiatu Jarosławskiego w pierwszym kwartale 2016 roku OSK przy naszej placówce zanotował  wynik zdawalności egzaminu praktycznego na prawo jazdy 51,61%. To w tym okresie najlepszy wynik w Powiecie. Indywidualne wyniki naszych instruktorów to odpowiednio: 66,67,  58,33 oraz 47,37%.

18.11.2016
Pokaz nowoczesnej technologii w budownictwie

W dniu 18 listopada 2016 uczniowie wydziału budowlanego naszej placówki mieli okazję zapoznać  się z produktami  Ytong – Silka. Bloczki Ytong z autoklawizowanego betonu komórkowego przeznaczone są do wznoszenia ścian na zaprawie do cienkich spoin lub zwykłej. W czasie pokazu który miał formę warsztatów uczniowie mogli w praktyce sprawdzić jakie możliwości ma ta nowoczesna technologia. >>galeria
18.11.2016
Bardzo dobre dane dotyczące zdawalności egzaminów na prawo jazdy!

Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzi szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. B dla uczniów klas „samochodowych” ZSTiO w Jarosławiu. Jak dowiadujemy się na podstawie danych ze strony BIP Powiatu Jarosławskiego nasza placówka za II półrocze 2015r. zajmuje trzecie miejsce w Powiecie biorąc pod uwagę OSK które przygotowały co najmniej 10 kandydatów na kierowców, a wszyscy nasi nauczyciele zajmują miejsca w pierwszej dziesiątce zdawalności pod względem instruktorów. Gratulacje!


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego