Diagnostyka samochodowa - ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

Diagnostyka samochodowa

Pracownie mechaniczne
nauczyciele: mgr inż. Stanisław Pietluch, inż. Krzysztof Bieniarz

Pracownie do kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych w zakresie kwalifikacji „Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych”
• pracownia o powierzchni 90 m2 – diagnostyki samochodowej
• sala do przeprowadzania instruktażu wstępnego i prezentacji o powierzchni 28 m2
W pracowni diagnostyki samochodowej realizowane są ćwiczenia z zakresu diagnozowania pojazdów samochodowych.
Wyposażenie pracowni umożliwia nabycie umiejętności praktycznych zgodnych z efektami kształcenia zawartymi w podstawie programowej.
Pracownie wyposażone są w: podnośnik nożycowy, stanowiska do kontroli i naprawy pojazdów samochodowych składające się z pojazdów samochodowych wycofanych z ruchu i ich podzespołów, urządzenia diagnostycznego do pomiaru geometrii podwozia, urządzenia diagnostycznego do pomiaru emisji spalin samochodowych, komputer diagnostyczny z oprogramowaniem, stanowisko komputerowe do weryfikacji wyników pomiarów, zestawy narzędzi monterskich, klucze dynamometryczne, dokumentacje techniczno-obsługowe, środki ochrony indywidualnej oraz pozostałe, wymagane w prowadzeniu robót diagnostycznych i sprzęt kontrolno-pomiarowy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego