Energii odnawialnej - ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

Energii odnawialnej

Pracownie budowlane
nauczyciele:   Grzegorz Socha

Pracownia dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pracownia umożliwia wykorzystanie trzech stanowisk pracy uczniów. Każde stanowisko  wyposażono w urządzenia energetyki odnawialnej, narzędzia do ich montażu i eksploatacji, sprzęt kontrolno-pomiarowy i diagnostyczny. Na każdym stanowisku umieszczone zostały: zestaw fotowoltaiczny, zestaw kolektorów słonecznych panelowych, fragment połaci dachu do montażu kolektora i zestawu fotowoltaicznego, zestaw wymiennikowo-pompowy, powietrzna pompa cieplna, kocioł na biomasę z podajnikiem oraz instalacja sprężonego powietrza. Każde stanowisko zostało wyposażone w zaciskarkę do rur z tworzyw sztucznych oraz miedzi, szlifierkę kątową, wiertarkę, wkrętarkę, zestaw do wykonywania prób szczelności, zgrzewarkę polifuzyjną do rur polipropylenowych oraz pozostałe, wymagane w montażu i eksploatacji narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy. Prócz tego pracownię wyposażono w kolektor próżniowy, gruntową pompę cieplną, palnik gazowy do łączenia rur miedzianych, kamerę termowizyjną, ręczny wózek paletowy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego