Instalacji sanitarnych - ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

Instalacji sanitarnych

Pracownie budowlane
nauczyciele: Mieczysław Balicki, Marcin Sroka

Pracownie do kształcenia w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz technik urządzeń sanitarnych w zakresie kwalifikacji „Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych”,
• pracownia o powierzchni 180 m2
W pracowniach obróbki ręcznej utworzone jest łącznie 5 stanowisk do realizacji ćwiczeń z zakresu wstępnej obróbki materiałów instalacyjnych oraz wykonywania, konserwacji i naprawy instalacji wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i klimatyzacyjnych wraz z montażem urządzeń, przyborów i aparatury kontrolno-pomiarowej. Wyposażenie pracowni umożliwia wykonywanie instalacji ze stali, miedzi i tworzyw sztucznych w różnych technologiach, których elementy łączone są w wyniku skręcania, zaciskania, zgrzewania i spawania.
Pracownia wyposażona jest w wiertarki, szlifierki, gwintownice, zgrzewarki polifuzyjne i doczołowe, zaciskarki do rur i kształtek z tworzywa sztucznego i miedzianych, zestawy do fazowania i przecinania, palniki do spawania, kielicharki i giętarki do rur i kształtek miedzianych, urządzenia do sprawdzania szczelności instalacji oraz pozostałe, wymagane w prowadzeniu robót instalacyjnych narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy.
Posiadana baza umożliwiła uzyskanie upoważnienia OKE do przeprowadzania części praktycznej egzaminu w zawodzie (kwalifikacji).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego