Montażu - ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

Montażu

Pracownie mechaniczne
nauczyciele: mgr inz. Jan Sierpiński, mgr inż. Jan Motyka, Jan Saidło, mgr Mariusz Wojtuś  

Pracownie do kształcenia w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń oraz technik mechanik w zakresie kwalifikacji „Montaż i obsługa maszyn i urządzeń”

pracownia I o powierzchni 71 m2 – montażu technicznego
pracownia II o powierzchni 33 m2 – napraw i remontów
pracownia III o powierzchni 30 m2 – napraw i ostrzenia narzędzi
narzędziownia o powierzchni 32 m2

W pracowniach utworzone jest łącznie 12 stanowisk do realizacji ćwiczeń.
Wyposażenie pracowni umożliwia wykonywanie montażu i napraw przekładni mechanicznych i mechanizmów maszyn i urządzeń oraz ich obsługiwanie i konserwowanie.
Pracownie wyposażone są w: stoły ślusarskie, urządzenia i przyrządy do prac montażowych, urządzenia transportu wewnętrznego, narzędzia i urządzenia do mycia i konserwacji, prasy montażowe z oprzyrządowaniem, wiertarkę stołową, szlifierkę ostrzałkę, przyrządy traserskie, przyrządy pomiarowe, narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem, narzędzia monterskie, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, poradniki zawodowe, dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń.
Posiadana baza umożliwiła uzyskanie upoważnienia OKE do przeprowadzania części praktycznej egzaminu w zawodzie (kwalifikacji).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego