Murarsko-tynkarska - ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

Murarsko-tynkarska

Pracownie budowlane
nauczyciele:  Andrzej Potoczny, Andrzej Kopeć, Marian Kubejko, Marek Pilch, Marek Bieńkowski, Stanisław Grzebyk Jerzy Radawiec

Pracownie do kształcenia w zawodzie murarz-tynkarz i technik budownictwa w zakresie kwalifikacji „Wykonywanie robót murarskich
i tynkarskich”
• pracownia podstawowa o powierzchni 164 m2
• pracownia pomocnicza I o powierzchni 42 m2
• pracownia pomocnicza II o powierzchni 91 m2
• sala do przeprowadzania instruktażu wstępnego i prezentacji o powierzchni 40 m2
• pomieszczenia socjalne dla uczniów o powierzchni 22 m2
• pomieszczenia magazynowe o powierzchni 80 m2
W pracowniach utworzone jest łącznie 10 stanowisk do realizacji ćwiczeń z zakresu sporządzania zapraw murarskich, tynkarskich oraz mieszanek betonowych, wykonywania i remontowania murów jednorodnych z cegieł, pustaków, bloczków, murów niejednorodnych, stropów, sklepień, słupów, filarów i kominów, wykonywania wodochronnych i termicznych izolacji murów, przygotowywania różnorodnych podłoży pod tynki, wykonywania tynków tradycyjnych i szlachetnych, pospolitych i cienkowarstwowych, wewnętrznych i zewnętrznych oraz napraw tynków.
Pracownie wyposażone są w betoniarki, mieszarki do zapraw, agregaty tynkarskie, urządzenia do wykonywania bitumicznych izolacji wodochronnych metodą natrysku, rusztowania ramowe i stolikowe oraz pozostałe, wymagane w robotach murarsko-tynkarskich narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy.
Posiadana baza umożliwiła uzyskanie upoważnienia OKE do przeprowadzania części praktycznej egzaminu w zawodzie (kwalifikacji).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego