Pneumatyki i mechatroniki - ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

Pneumatyki i mechatroniki

Pracownie mechaniczne

nauczyciele:     mgr inż. Piotr Chmiel

W pracowni tej można realizować kilka działów tematycznych, takich jak:
• podstawy elektrotechniki i elektroniki,
• budowa pomp, sprężarek i innych elementów układów pneumatycznych i hydraulicznych,
• montaż układów pneumatycznych,
• podstawy automatyki (czujniki, sygnalizacja, sterowanie oraz regulacja),
• podstawy mechatroniki.
W zajęciach może uczestniczyć 5 do 8 uczniów.
Wyposażenie pracowni pozwala na prowadzenie zajęć i realizację podstaw programowych dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum.
W zajęciach udział biorą uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w naszym Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach:
• Mechanik monter maszyn i urządzeń (ZSZ),
• Elektromechanik (ZSZ),
• Technik mechanik,
• Technik elektronik,
• Technik telekomunikacji.
Wyposażenie w sprzęt i urządzenia pozwalają na realizację następujących tematów:
1. Poznanie zasad eksploatacji i obsługę sprężarki zgodnie z zasadami bhp.
2. Wykonywanie pomiarów ciśnienia atmosferycznego barometrem i aneroidem,
3. Przeliczanie jednostek ciśnienia (mmHg, Tr, N/m2, Pa, hPa, kPa, MPa, bar, at, kG/cm2)
4. Poznanie budowy barografu,
5.  Poznanie budowy manometrów sprężynowych (mieszkowych, membranowych i z rurką Bourdona),
6. Wykonywanie pomiarów nadciśnienia w instalacji pneumatycznej manometrami sprężynowymi,
7. Przeliczanie jednostek ciśnienia (bar, MPa, kPa, hPa, Pa, at, kG/cm2, psi)
8. Poznanie budowy wakuomanometru,
9. Poznanie budowy przetwornika ciśnienia (odczytywanie wartości ciśnienia na mierniku napięcia wyskalowanym w barach),
10. Poznanie budowy pomp i sprężarek,
11. Poznanie budowy elementów układów pneumatycznych (zawory, siłowniki, generator próżni, złączki i szybkozłączki, rurki i węże ciśnieniowe),
12. Poznanie budowy zespołu przygotowania powietrza dla pracowni pneumatyki,
13. Montaż i uruchamianie ssawki działającej z generatorem próżni (sprawdzanie siły udźwigu),
14. Skalowanie manometrów na stanowisku kontrolnym (do manometru kl. 0,4),
15. Montaż pneumatycznych układów sterowania siłownikami 1-stronnego i 2-stronnego działania, przy użyciu zaworów ręcznych 4/3 i 3/2,
16. Montaż pneumatycznych układów sterowania siłownikami przy użyciu zaworu 5/2 oraz przycisków sterujących i wyłączników krańcowych (sygnałem pneumatycznym),
17. Montaż pneumatycznych układów sterowania siłownikami przy użyciu zaworów elektromagnetycznych,
18. Montaż pneumatycznych układów sterowania siłownikami przy użyciu wyspy zaworowej,
19. Poznanie budowy i zasady działania przekaźników elektromagnetycznych i styczników,
20. Montaż pneumatycznych układów sterowania siłownikami poprzez zawory elektromagnetyczne przy użyciu elektrycznych układów logicznych (koniunkcja, alternatywa, negacja),
21. Montaż pneumatycznych układów sterowania siłownikami przy użyciu pneumatycznych układów logicznych,
22. Poznanie budowy i zasady działania czujników magnetycznych,
23. Załączanie zaworów elektromagnetycznych oraz innych odbiorników elektrycznych czujnikami magnetycznymi,
24. Montaż układów z samopodtrzymaniem przekaźnika i stycznika,
25. Montaż układów sterowania sekwencyjnego na przekaźnikach elektromagnetycznych (układ alarmowy: załączają 2 sygnały z 3 czujników),
26. Montaż sygnalizacyjnych układów przełączających z użyciem przekaźników,
27. Montaż układu załączania silnika 3-fazowgo poprzez stycznik z samopodtrzymaniem,
28. Montaż układów sterowania silnika 3-fazowgo „lewo-prawo” z użyciem styczników,
29. Montaż układów sterowania silnika 3-fazowgo w układzie „gwiazda-trójkąt” z użyciem styczników i przekaźnika czasowego,
30. Montaż wejść (czujniki, wyłączniki) i wyjść (odbiorniki) oraz zasilania w sterownikach Siemens i Festo,
31. Poznanie zasad programowania sterowników elektronicznych PLC (LOGO) i FST.
32. Montaż pneumatycznych układów sterowania siłownikami manipulatora (model linii technologicznej z 5 siłownikami).
33. Analiza programu sterowania manipulatora,
34. Uruchamianie i obsługa manipulatora sterowanego sterownikiem elektronicznym,
35. Poznanie budowy i zasady działania regulatorów ciśnienia, temperatury i poziomu cieczy,
36. Poznanie budowy i zasady działania regulatora przemysłowego bezpośredniego działania na modelu z przekrojem (zawór regulacyjny przepływu cieczy z membranowym siłownikiem sterującym).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego