Projekty - ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

Projekty
Ogłoszenie o rozmowach rekrutacyjnych na staż

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu zaprasza uczniów (technikum), którzy złożyli formularze zgłoszeniowe na staż na rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 roku w godzinach od 9.00 do 13.00 u wicedyrektora  Pana Łukasza Kiełbasy (pok. 224) w budynku Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu  ul. Paderewskiego 11a.
Staż  realizowany jest w ramach projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr  i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020   w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jarosław, dnia 04.04.2018r.

Ogłoszenie o rekrutacji na płatne staże zawodowe i praktyki dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu w ramach projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie   kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu  ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na płatne staże i praktyki zawodowe dla uczniów w ramach projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie   kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego       w Jarosławiu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 4 kwietnia 2018 r. do 11 maja 2018 r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji do Projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” dostępny na szkolnej stronie internetowej http://www.ckpjaroslaw.edu.pl/projekty. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są także  w Biurze projektu pok. 222 w budynku Centrum Kształcenia  Zawodowego                   i Ustawicznego w Jarosławiu ul. Paderewskiego 11a. Dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 11 maja 2018 roku w Biurze projektu lub u wicedyrektora  Pana Łukasza Kiełbasy (pok. 224).
                                                                       
Zapraszamy do udziału !!!Lista uczniów zakwalifikowanych do  projektu pn.  „CKP kształci zawodowo.  Wspieranie   kompetencji kadr    i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego  w Jarosławiu” złożonego  w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15, Oś Priorytetowa IX,  Działanie 9.4 RPO WP 2014-2020. Nr wniosku: WND-RPPK.09.04.00-18-0006/16:
Zadanie nr  5.1  Kurs  spawania  TIG
Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Stecyk  Adrian 3 Tp
2. Górski  Sylwester 3Tc
3. Czaja  Jakub 3Tc
4. Czyrny  Artur 3Tc
5. Cwakliński  Karol 2Tm
6. Kurasz  Karol 3Tc


Lista uczniów zakwalifikowanych do  projektu pn.  „CKP kształci zawodowo.  Wspieranie   kompetencji kadr    i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego  w Jarosławiu” złożonego  w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15, Oś Priorytetowa IX,  Działanie 9.4 RPO WP 2014-2020. Nr wniosku: WND-RPPK.09.04.00-18-0006/16
Zadanie  nr 5.2   Kurs  spawania  MAG
Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Dulemba  Maciej 2 Zs (śl)
2. Winiarski  Krzysztof 3 Ze(Mm)
3. Półtorak  Patryk 3 Ze(Mm)
4. Ciurko  Krzysztof 3 Za
5. Dworzański  Dawid 3 Za
6. Będź Bogdan 2 Zs (śl)Ogłoszenie o rozmowach rekrutacyjnych na kurs spawacza w metodzie MAG i TIG

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu zaprasza uczniów, którzy złożyli formularze zgłoszeniowe na kurs spawacza metodą MAG i TIG na rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się w dniu   27 lutego 2018 roku w godzinach od 8.30 do 14.30 u wicedyrektora  Pana Łukasza Kiełbasy (pok. 224)            w budynku Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu ul. Paderewskiego 11a.
Kurs spawacza w metodzie TIG i MAG realizowany jest w ramach projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr  i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020   w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ogłoszenie o rekrutacji na kurs dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego     w Jarosławiu w ramach projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr               i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu ogłasza rozpoczęcie rekrutacji  na darmowy kurs spawacza w metodzie MAG lub TIG realizowany  w ramach projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr  i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020   w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs skierowany jest dla uczniów kształcących się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Rekrutacja odbywa się w terminie od 12 lutego 2018 roku do 23 lutego 2018 roku.

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji do Projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego             w Jarosławiu” dostępny na szkolnej stronie internetowej http://www.ckpjaroslaw.edu.pl/projekty. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są także  w Biurze projektu pok. 222 w budynku Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu ul. Paderewskiego 11a. Dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 23 lutego 2018 roku w Biurze projektu lub u wicedyrektora  Pana Łukasza Kiełbasy (pok. 224).

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na tablicach  informacyjnych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu ul. Paderewskiego 11a i stronie internetowej.
                                                                             
Zapraszamy do udziału !!!


Ogłoszenie o rekrutacji na kurs dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego     w Jarosławiu w ramach projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr               i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu ogłasza rozpoczęcie rekrutacji  na darmowy kurs na uprawnienia energetyczne SEP realizowany w ramach projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr  i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020   w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs skierowany jest dla uczniów wszystkich klas branży elektrycznej: elektryk, technik urządzeń          i systemów energii odnawialnej, elektromechanik pojazdów samochodowych  kształcących się             w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Rekrutacja odbywa się w terminie od 12 lutego 2018 roku do 23 lutego 2018 roku.

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji do Projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego             w Jarosławiu” dostępny na szkolnej stronie internetowej http://www.ckpjaroslaw.edu.pl/projekty. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są także  w Biurze projektu pok. 222 w budynku Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu ul. Paderewskiego 11a. Dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 23 lutego 2018 roku w Biurze projektu lub u wicedyrektora  Pana Łukasza Kiełbasy (pok. 224).

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na tablicach  informacyjnych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu ul. Paderewskiego 11a i stronie internetowej.

Zapraszamy do udziału !!!

Podnoszenie kompetencji zawodowych w ramach projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego  w Jarosławiu”

W grudniu dwóch nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu  Pan Tadeusz Olchowy i Pan Mieczysław Balicki uczestniczyło w kursach „Budowa  i eksploatacja instalacji gazowych z miedzi” oraz „Projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji i odbiorników gazowych” zorganizowanych przez Polskie Górnictwo Naftowe   i Gazownictwo S.A. Oddział Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego  w Warszawie.
Nauczyciele mieli możliwość uczestnictwa w kursie dzięki realizowanemu projektowi „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr  i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nauczyciele dzięki kursom uzyskali certyfikaty i podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, które są niezbędne do pracy z uczniami w zawodzie technik gazownictwa.
Lista uczestników zakwalifikowanych do  projektu pn.” CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego             w Jarosławiu” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.4 RPO WP 2014-2020. Nr wniosku:
WND-RPPK.09.04.00-18-0006/16:


Zadanie nr 4. Staże u pracodawców
Lp. Imię Nazwisko
1. Kamil Siek
2. Adrian Mroczka
3. Dawid Halejcio
4. Tomasz Kopeć
5. Krzysztof Ciurko
6. Mateusz Szałaj
7. Mateusz Płocica
8. Robert Brogowski
9. Patryk Leszaj
10. Arkadiusz Sykała
11. Krystian Zarosa
12. Piotr Kiełt
13. Damian Kiełbowicz
14. Jan Sieńko
15. Kamil Kalinowski
16. Piotr Lewandowski
17. Bogdan Będź
18. Dawid Szkoła
19. Konrad Szawiński
20. Damian Wojtowicz
21. Mateusz Zubrzycki
22. Łukasz Kowalski
23. Mateusz Ćwik
24. Arkadiusz Chodań
25. Łukasz Pietluch
Lista uczestników zakwalifikowanych do  projektu pn.” CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego             w Jarosławiu” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.4 RPO WP 2014-2020. Nr wniosku:
WND-RPPK.09.04.00-18-0006/16:


Zadanie nr 4. Staże u pracodawców
Lp. Imię Nazwisko
1. Grzegorz Czarniecki
2. Krzysztof Telega
3. Paweł Kapłon
4. Arkadiusz Zołotnik
5. Hubert Hałajko
6. Damian Kopeć
7. Mariusz Sobolewski
8. Hubert Januszkiewicz
9. Mateusz Gac
10. Radosław Gaweł
Ogłoszenie

W związku z  realizacją   projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działania nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. informujemy, że rozmowy rekrutacyjne na staże i praktyki odbędą się w dniach od 8.05.2017 do 12.05.2017 w pokoju nr 201 w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu  ul. Paderewskiego 11a, 37-500 Jarosław
Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na tablicy informacyjnej na parterze budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu  i stronie internetowej           w terminie do 16 maja 2017 roku.

Lista uczniów zakwalifikowanych do  projektu pn.” CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego                  w Jarosławiu” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15,        Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.4 RPO WP 2014-2020. Nr wniosku:
WND-RPPK.09.04.00-18-0006/16:

Zadanie  nr 5.2   Kurs  spawania  MAG
Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Łubiński Piotr Paweł 3 TM
2. Budziński Jakub 3 TM
3. Kudłak Damian Adam 3 TM
4. Arendt Konrad Tomasz 3 TM
5. Kobarynko Mariusz Rafał 3 TM
6. Motyka Paweł 3 Zs (Em)Lista uczniów zakwalifikowanych do  projektu pn.” CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego             w Jarosławiu” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.4 RPO WP 2014-2020. Nr wniosku:
WND-RPPK.09.04.00-18-0006/16:

Zadanie nr  5.1  Kurs  spawania  TIG

Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Madejowski  Damian Józef 3 Zs (Śl)
2. Czeszyk Dawid 3 Zs (Śl)
3. Buzowicz Maciej 3 Zs (Śl)
4. Kozioł Rafał  Sebastian 2 Zb
5. Cienki Krzysztof Wojciech 2 Ze (Mm)
6. Pryjda Wojciech 2 Te
Lista uczniów uczestników  projektu pn.” CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” do zadania 5.3 kurs na uprawnienia energetyczne SEP.
Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Polak Arkadiusz E3
2. Król Dawid E3
3. Klepacz Bartosz Sławomir E3
4. Pukas Adrian Patryk E3
5. Ziębicki Mateusz E3
6. Danielec Damian E3
7. Grzegorzak Dominik Tomasz E3
8. Rączka Krystian E3
9. Garaś Norbert E3
10. Kotyla Piotr Paweł TE IV
11. Bury Maciej TE IV
12. Zagrobelny Krzysztof TE IV
13. Hołub Jakub Szymon TE IV
14. Krupa Bartłomiej Maciej TE IV
15. Kwaśniak Dawid Jan TE IV
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego